הרופא מארה"ב שתופס קו עם גדוד השריון

תוכנית בוקר בערוץ 2